Aplikovaná sebeobrana: <br>ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí
Aplikovaná sebeobrana: <br>ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí
 • © 2024 Aplikovaná sebeobrana: ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & ZVLÁDÁNÍ NÁSILÍ - violence.management Napište nám | Contact Us 0

Aplikovaná sebeobrana:
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí

EXPRES KURZ 3H

3 hodiny toho nejdůležitějšího z aplikované sebeobrany - řešení konfliktů a zvládání násilí

Během kurzu vysvětlíme, co všechno je konflikt, kdo v něm figuruje, jaké univerzální řešení (principy) funguje pro jeho správné řešení. Vysvětlíme si, jaké nám hrozí násilí (náhodné, cílené). Jak ho zvládat, pokud se mu v průběhu konfliktní situace nedokážeme vyhnout. Předáme základní dovednosti pro komunikaci v průběhu konfliktu, co říkat a co ne, jak se hýbat a co dělat, pokud dojde na fyzické násilí.

Teorie:
 • Co je konflikt, jak probíhá
 • Co je násilí, jaké formy nám hrozí
 • Co je deeskalace, kdy a jak funguje
 • Co říkat a co NIKDY neříkat
 • Jak poznat, zda se (s tím druhým) domluvíme nebo ne
Praxe:
 • Postoj, pohyb, bezpečná vzdálenost
 • Deeskalace verbálního útoku
 • 5 zásad fyzické reakce na fyzický útok
 • Preventivní řešení
 • Přenos základních principů fyzického řešení do obrany proti ozbrojenému útočníkovi

Počet účastníků 10-20

KURZ 6h

6 hodin toho nejdůležitějšího z aplikované sebeobrany - řešení konfliktů a zvládání násilí PLUS praxe a zažití klíčových dovedností

Stejná náplň kurzu jako EXPRES 3Hodinová verze PLUS víc praxe jak té "mluvící", tak té fyzické… Klíčové dovednosti si zažijeme v několika základních a snadno zvládnutelných drilech, vyzkoušíme v mikro-scénářích a modelových situacích.

Teorie:
 • Co je konflikt, jak probíhá
 • Co je násilí, jaké formy nám hrozí
 • Co je deeskalace, kdy a jak funguje
 • Co říkat a co NIKDY neříkat
 • Jak poznat, zda se (s tím druhým) domluvíme nebo ne
Praxe:
 • Postoj, pohyb, bezpečná vzdálenost
 • Deeskalace verbálního útoku
 • 5 zásad fyzické reakce na fyzický útok
 • Preventivní řešení
 • Přenos základních principů fyzického řešení do obrany proti ozbrojenému útočníkovi
 • Drily
 • Mikroscénáře
 • Modelové situace

Počet účastníků 10-20

KURZ na míru

Připravíme kurz přesně pro Vaše potřeby, lidi, prostory, činnost... tak, abychom Vám dali to, co potřebujete, v čase, který je k dispozici

Kurz poskládáme tak, aby obsahoval všechno, co si budete chtít vyzkoušet, natrénovat, drilovat, zažít. Ať už se zaměřením na jedno jediné téma nebo mix napříč oblastmi (od teorie konfliktů, přes řešení fyzického násilí, zacházení se zbraněmi, první pomoc, nastavení hlavy, kondiční přípravu, právní minimum atd.).

Počet účastníků 1-x
Individuální přístup
Kurzem provádějí vždy minimálně 2 instruktoři (na max. 20 osob). Před kurzem konzultujeme se zadavatelem plán kurzu a jeho eventuální úpravy dle individuálních potřeb/ možností/ omezení dané skupiny kurzantů.
Modelové situace
Každou vykládanou dovednost hned trénujeme a zkoušíme v mikroscénářích a modelových situacích tak, aby si je „tělo zažilo“. Platí, že pro možné budoucí použití je lepší novou věc vyzkoušet alespoň jednou, než vůbec.
Trauma-sensitivní výuka
Kurzy, semináře a workshopy vedeme tak, aby nikomu z absolventů nepůsobily újmu ani fyzickou ani psychickou. Předáváme informace a dovednosti tak, aby se jejich poznáváním, trénováním a osvojením lidem žilo lépe. Vše předem důkladně vysvětlujeme a předvádíme, abychom předešli nechtěným reakcím, nepříjemným pocitům nebo dokonce nově vzinklým traumatům. Vše je dobrovolné. Nikoho do ničeho nenutíme. Ke každému přistupujeme citlivě.

PROČ KURZ STOJÍ ZA VÁŠ ČAS A PENÍZE?

Nás kurz je postaven tak, že jste jeho zásadní a především aktivní součástí. Přestože má jasně danou strukturu, konkrétní podoba se liší podle jednotlivých účastníků, jejich pohledu na věc, zkušeností, dovedností, představ atd. Jednoduše řečeno v tomto kurzu to není o tom, že my mluvíme a vy posloucháte, ale bavíme se spolu a nacházíme z dostupné škály informací a řešení ty nejužitečnější právě pro vás osobně. Jak v rovině teorie, tak praxe. Co člověk, to originál. A proto co kurz, to originál. Cílem není prodat vám 100x recyklované zboží, ale dát vám to, co bude přínosem právě pro vás.

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ


Pokud po absolvovaném kurzu na rovinu a fér řeknete, že vám náš kurz nic nedal, nenaučili jste se nic nového a byla to ztráta času, vaše peníze vám vrátíme.