Aplikovaná sebeobrana: <br>ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí
Aplikovaná sebeobrana: <br>ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí
  • © 2024 Aplikovaná sebeobrana: ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & ZVLÁDÁNÍ NÁSILÍ - violence.management Napište nám | Contact Us 0

Aplikovaná sebeobrana:
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí

Stacks Image 52

KURZ 1: PRO STUDENTY


3 hodiny toho nejdůležitějšího z oblasti řešení konfliktů a zvládání násilí cílené na studenty a jejich fungování nejen ve školním kolektivu

Během kurzu vysvětlíme, co všechno je konflikt, kdo v něm figuruje, jaké univerzální řešení (principy) funguje pro jeho správné řešení. Vysvětlíme si, jaké nám hrozí násilí (náhodné, cílené). Jak ho zvládat, pokud se mu v průběhu konfliktní situace nedokážeme vyhnout. Předáme základní dovednosti pro komunikaci v průběhu konfliktu, co říkat a co ne, jak se hýbat a co dělat, pokud dojde na fyzické násilí. To vše primárně cíleno (ale nikoli omezeno) na situace student vs. ostatní studenti (vrstevníci).
Stacks Image 62

KURZ 2: PRO UČITELE


3 hodiny toho nejdůležitějšího z oblasti řešení konfliktů a zvládání násilí cílené na učitele a jejich fungování nejen ve školním kolektivu mezi studenty

Kurz je zaměřen na předání funkčních principů (jednotného postupu), jak správně procházet konfliktními situacemi. Když je prostor pro mluvení (lze de-eskalovat) a když není (hrozí nebo už probíhá fyzické násilí). Jak bezpečně (bez nechtěných následků) vyřešit probíhající konflikt mezi samotnými studenty nebo mezi studenty a učiteli. Jak řešit extrémní situace (ozbrojený student vs. jiní studenti či učitelé). Jak spolupracovat ve dvojici, skupině.
Stacks Image 66

KURZ 3: PRO ŠKOLU


3 hodiny toho nejdůležitějšího z oblasti řešení konfliktů a zvládání násilí cílené na všechny, kdo do školy patří, a jejich fungování nejen ve školním kolektivu mezi studenty, ale především vůči těm, kdo do školy nepatří

Kurz je zaměřen na předání funkčních principů (jednotného postupu), jak správně procházet konfliktními situacemi, v nichž figurují studenti a/nebo učitelé vs. “cizí” osoby ve škole. A’t už problematický “rodič” vs. učitelé nebo “šílený” útočník vs. kdokoli zrovna se nacházející v prostorách školy. Vysvětlení rolí, ochrana sebe a ostatních.
Individuální přístup
Vždy učí minimálně 2 instruktoři (na max. 1 třídu - cca 30 dětí). Před konkrétním kurzem konzultujeme s vedením školy plán kurzu a jeho eventuální úpravy dle individuálních potřeb/možností/omezení dané skupiny žáků nebo profesorů.
Modelové situace
Každou vykládanou dovednost hned trénujeme a zkoušíme v mikroscénářích a modelových situacích tak, aby si je „tělo zažilo“. Platí, že pro možné budoucí použití je lepší novou věc vyzkoušet alespoň jednou, než vůbec.
Trauma-sensitivní výuka
Kurzy, semináře a workshopy vedeme tak, aby nikomu z absolventů nepůsobily újmu ani fyzickou ani psychickou. Předáváme informace a dovednosti tak, aby se jejich poznáváním, trénováním a osvojením lidem žilo lépe. Vše předem důkladně vysvětlujeme a předvádíme, abychom předešli nechtěným reakcím, nepříjemným pocitům nebo dokonce nově vzinklým traumatům. Vše je dobrovolné. Nikoho do ničeho nenutíme. K dětem i dospělým přistupujeme citlivě.

PROČ KURZ STOJÍ ZA VÁŠ ČAS A PENÍZE?

Nás kurz je postaven tak, že jste jeho zásadní a především aktivní součástí. Přestože má jasně danou strukturu, konkrétní podoba se liší podle jednotlivých účastníků, jejich pohledu na věc, zkušeností, dovedností, představ atd. Jednoduše řečeno v tomto kurzu to není o tom, že my mluvíme a vy posloucháte, ale bavíme se spolu a nacházíme z dostupné škály informací a řešení ty nejužitečnější právě pro vás osobně. Jak v rovině teorie, tak praxe. Co člověk, to originál. A proto co kurz, to originál. Cílem není prodat vám 100x recyklované zboží, ale dát vám to, co bude přínosem právě pro vás.

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ


Pokud po absolvovaném kurzu na rovinu a fér řeknete, že vám náš kurz nic nedal, nenaučili jste se nic nového a byla to ztráta času, vaše peníze vám vrátíme.