Aplikovaná sebeobrana: <br>ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí
Aplikovaná sebeobrana: <br>ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí
  • © 2024 Aplikovaná sebeobrana: ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & ZVLÁDÁNÍ NÁSILÍ - violence.management Napište nám | Contact Us 0

Aplikovaná sebeobrana:
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ A ZACHÁZENÍ S NÁSILÍM

"Balíčky" kurzů zaměřených na základní principy řešení konfliktů a prevenci/zacházení s násilím. Lze absolvovat jednotlivé kurzy nezávisle na sobě, nicméně pro plné pochopení verbálního či fyzického řešení konfliktních situací dává smysl projít nejprve teorii konfliktu a násilí.
Stacks Image 366

A. KONFLIKT A NÁSILÍ

Pokud chceme opravdu správně pracovat na svých schopnostech řešit konflikty a zacházet s násilím, je nezbytné definovat, co to násilí je a jak funguje. Jak rozeznat, jaký konflikt lze deeskalovat, jaký ne.
Stacks Image 368

B. VERBÁLNÍ SEBEOBRANA

To, co říkáme během konfliktů, má mnohem větší vliv na vývoj situace, než se zdá (bez ohledu na poučky o procentech vnímání řeči mluvené  a řeči těla). Naučte se poslouchat a říkat správné věci pro úspěšné deeskalování konfliktní situace.
Stacks Image 370

C. FYZICKÁ SEBEOBRANA

Přesněji - boj v rámci sebeobrany - obnáší zvládnutí několika málo principů fyzické "odpovědi" na otevřené fyzické násilí, které zvládne opravdu každý bez ohledu na tělesnou zdatnost či předchozí zkušenosti.
Stacks Image 407

A.B.C. Komplet

Absolutní základ Aplikované sebeobrany - kompletní mix všech 3 samostatných kurzů. Od teorie konfliktu a násilí, přes verbální řešení (deeskalační postupy) po fyzické řešení ať už preventivně nebo jako odpověď na fyzické násilí.

ZACHÁZENÍ SE ZBRANĚMI a SEBEOBRANNÝMI PROSTŘEDKY

Kurzy zaměřené na základní povědomí o fungovaní a použití (vč. obrany proti) chladných, střelných, improvizovaných zbraní a sebeobranných prostředků.
Stacks Image 409

CHladné zbraně

Nůž, mačeta, meč, tyč, hůl, teleskopický obušek - nošení, zacházení, obrana proti…
Stacks Image 411

Střelné zbraně

Základní povědomí o střelných zbraních pro „nestřelce“ (bez nutnosti ZP), jak fungují, bezpečná manipulace, jak se bránit proti… Kurzy pro držitele ZP (krátké, dlouhé zbraně) na vnitřní a/nebo venkovní střelnici. Taktika, CQB, práce ve skupině, ve snížených podmínkách viditelnosti atp.
Stacks Image 413

Improvizované zbraně

Principy použití improvizovaných zbraní, výběr, příprava / výroba, nošení, obrana proti…
Stacks Image 415

Obranné prostředky

Pepřový sprej, teleskopický obušek, taktické pero - vysvětlení funkce, principy nošení a použití.

ZDRAVÍ, PRVNÍ POMOC, fyzická kondice

Kurzy zaměřené na správné nastavení hlavy a těla nejen pro řešení konfliktních situací, první pomoc (mix toho nejdůležitějšího z "civilní" a "taktické" první pomoci) a budování/udržení fyzické kondice.
Stacks Image 417

NASTAVENÍ HLAVY

Základní postupy jak správně nastavit hlavu pro řešení konfliktních situací a prevenci/zvládání násilí.
Stacks Image 419

NASTAVENÍ TĚLA

Základní postupy jak správně nastavit tělo pro řešení konfliktních situací a prevenci/zvládání násilí.
Stacks Image 421

PRVNÍ POMOC

To zásadní z první pomoci, co by měl ovládat každý bez ohledu na to, zda se věnuje sebeobraně, bojovým uměním, zacházení se zbraněmi  nebo chce jen umět pomoci sobě a druhým.  
Stacks Image 423

FYZICKÁ KONDICE

Bez ní to jde, ale s ní to jde ještě líp. Základ, který můžeme dělat všichni, kdekoliv, bez jakéhokoli vybavení, jen s využitím vlastního těla.