Aplikovaná sebeobrana: <br>ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí
Aplikovaná sebeobrana: <br>ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí
  • © 2024 Aplikovaná sebeobrana: ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & ZVLÁDÁNÍ NÁSILÍ - violence.management Napište nám | Contact Us 0

Aplikovaná sebeobrana:
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ & Zvládání násilí

EXPRESS KURZ délka: 3 hodiny
cena: 2.400 Kč*

Obsah:
- co je verbální sebeobrana
- kdy, jak a proč dělat
- co nikdy nedělat
- co dělat, když mluvení nezabírá
- základní drily a mikroscénáře

Počet účastníků 6-10

STANDARD KURZ délka: 6 hodin
cena: 3.300 Kč*

Obsah:
základní verze 
+ co nám "verbální sebeobranu" komplikuje a co nám v ní pomáhá
+ další praxe, drily a mikroscénáře

Počet účastníků 6-10

KURZ na míru


Připravíme kurz přesně pro Vaše potřeby, lidi, prostory, činnost... tak, abychom Vám dali to, co potřebujete, v čase, který je k dispozici

Kurz poskládáme tak, aby obsahoval všechno, co si budete chtít vyzkoušet, natrénovat, drilovat, zažít. Ať už se zaměřením na jedno jediné téma nebo mix napříč oblastmi (od teorie konfliktů, přes řešení fyzického násilí, zacházení se zbraněmi, první pomoc, nastavení hlavy, kondiční přípravu, právní minimum atd.).

Počet účastníků 1-x

* Cena kurzu uvedená za 1 osobu platí pro skupinu 6 až 10 osob (pro maximální efektivitu výuky, tzn. takto vám dáme téměř "soukromou" lekci = naučíte se za 3 resp 6 hodin to, co za měsíc na běžných skupinových trénincích). Tento kurz je sice z větší části o teorii a mluevní, ale nezbytnou součástí je praktický nácvik, jehož kvalita klesá s větším počtem účastníků. Proto maximální počet 10 osob na 2 instruktory.
Všechny kurzy nabízíme také individuální formou (1 na 1) a pro menší či větší skupiny, firmy, atd.
Individuální přístup
Kurzem provádějí 2 instruktoři (na max. 10 osob). Před kurzem konzultujeme se zadavatelem plán kurzu a jeho eventuální úpravy dle individuálních potřeb/možností/omezení dané skupiny osob.
Modelové situace
Každou vykládanou dovednost hned trénujeme a zkoušíme v mikroscénářích a modelových situacích tak, aby si je „tělo zažilo“. Platí, že pro možné budoucí použití je lepší novou věc vyzkoušet alespoň jednou, než vůbec.
Trauma-sensitivní výuka
Kurzy, semináře a workshopy vedeme tak, aby nikomu z absolventů nepůsobily újmu ani fyzickou ani psychickou. Předáváme informace a dovednosti tak, aby se jejich poznáváním, trénováním a osvojením lidem žilo lépe. Vše předem důkladně vysvětlujeme a předvádíme, abychom předešli nechtěným reakcím, nepříjemným pocitům nebo dokonce nově vzinklým traumatům. Vše je dobrovolné. Nikoho do ničeho nenutíme. K dětem i dospělým přistupujeme citlivě.

PROČ KURZ STOJÍ ZA VÁŠ ČAS A PENÍZE?

Nás kurz je postaven tak, že jste jeho zásadní a především aktivní součástí. Přestože má jasně danou strukturu, konkrétní podoba se liší podle jednotlivých účastníků, jejich pohledu na věc, zkušeností, dovedností, představ atd. Jednoduše řečeno v tomto kurzu to není o tom, že my mluvíme a vy posloucháte, ale bavíme se spolu a nacházíme z dostupné škály informací a řešení ty nejužitečnější právě pro vás osobně. Jak v rovině teorie, tak praxe. Co člověk, to originál. A proto co kurz, to originál. Cílem není prodat vám 100x recyklované zboží, ale dát vám to, co bude přínosem právě pro vás.

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ


Pokud po absolvovaném kurzu na rovinu a fér řeknete, že vám náš kurz nic nedal, nenaučili jste se nic nového a byla to ztráta času, vaše peníze vám vrátíme.